مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی امید نو

چهار کلمه هست که ما باید با آنها زندگی کنیم
امید، امید، امید، امید

به کودکان ناتوان خود توانایی های لازم برای زندگی کردن را بیاموزید. هرگز دست از تلاش و کوشش برای توانمند کردن فرزند خود نکشید. امید تنها چیزی است که در زندگی از هر چیزی مهم تر است. پس هرگز امید و هدفتان را برای کسب توانایی های لازم برای کودکان خود از دست ندهید.
به ناتوانیی فرزند خود به عنوان یک ناتوانایی غیرقابل حل نگاه نکنید، به عنوان یک توانایی متفاوت نگاه کنید، ممکن است فرزند شما در تماس چشمی و یا مکالمه موفق نباشد اما توجه کرده اید که دروغ نمی گوید، در بازی ها جرزنی نمی کند و یا درباره دیگران قضاوت نمی کند.
او به شما تکیه کرده و این شما هستید که باید تکیه گاه امن او باشید و توانمدش کنید.
امید نو، امید تازه ای در دل همه شماهاست. ما خانه امید شما می شویم در کسب کردن فرزندتان برای مهارت های لازم و آنها را کمک می کنیم. فرزندانتان برای آنچه که هستند دوست بدارید آنها را حمایت کنید تا با هم ببینیم به کجا خواهیم رسید و این را بدانید که با امید داشتن، ممکن ها از آنچه که فکر می کنید فراتر می روند.


بزرگراه رسالت، بین رشید و باقری روبری بازاچه رضا، پلاک 299
02177868915
02177869024
09377573616